Foredrag som afholdes efter den 1. januar 2012 koster  kr. 1495 ved standardhonorar. 

Dette på betingelse af, at deltagerlisten er FO-Aarhus i hænde senest den sidste arbejdsdag i den måned, foredraget er afholdt, og de øvrige regler for tilskud er overholdt. Mængderabatten gives også ved forhøjet honorar.

Mængderabat
Ring og hør nærmere

Forhøjet honorar

Vær opmærksom på at der kan være forhøjet honorar på nogle af foredragene. Dette vil fremgå af teksten med både en dags- og aftentakst, ligesom det vil fremgå, om foredragsholderen ønsker kørselspenge. Vi gør opmærksom på at kørselspenge skal afregnes direkte med foredragsholderen i forbindelse med foredraget.