FO-Aarhus har hermed fornøjelsen af at kunne præsentere vort foredragskatalog. Vi håber, det kan give inspiration, når I skal til at planlægge den kommende sæson.

 

Tilskudsregler og priser
Takket være tilskud i henhold til folkeoplysningsloven er det muligt at arrangere foredrag til seniorer, til en yderst favorabel pris. Blot skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Der skal være mindst 30 deltagere, der er pensionister og bosiddende i Aarhus Kommune.

2. Der skal udfyldes og afleveres liste med navne og cpr. numre (alternativt navne, fødselsdage og adresser) på deltagerne.

3. Foredragene skal være afsluttet inden kl. 18.00.

Prisen for foredrag er pr. 1. august 2016 kr. 1.535. Efter kl. 18 er standardprisen kr. 1.935. Vær opmærksom på at der kan være tale om prisregulering hvert år efter overenskomstforhandlingerne.

 

Mængderabat
Der er fortsat mulighed for mængderabat: Hvis deltagerlisten, som afleveres til FO-Aarhus efter foredraget rummer mere end 50 personer efter reglerne ovenfor, dog SKAL deltagerlisten være FO-Aarhus i hænde senest den sidste arbejdsdag i foredragsmåneden

Ring og hør nærmere.

 

Forhøjet honorar og kørsel
Vær opmærksom på at der kan være forhøjet honorar på nogle af foredragene. Dette vil fremgå af teksten med både en dags- og evt. aftentakst, ligesom det vil fremgå, om foredragsholderen ønsker kørselspenge. Vi gør opmærksom på at kørselspenge skal afregnesdirekte med foredragsholderen i forbindelse med foredraget. Undersøg evt. dette på kontoret samtidig med bestilling.

 

Copy Dan
De i kataloget nævnte priser er det beløb, arrangøren skal betale (forudsat ovenstående regler er opfyldt). Den angivne pris dækker foredragsholderens honorar. Ved henvendelse fra Copy Dan hæfter arrangøren selv for evt. anden udgift, som Copy Dan måtte kræve betalt.

 

Bestilling
Kataloget kan ses og downloades her på siden. Vi arbejder på muligheden for at kunne booke foredrag direkte fra vores hjemmeside, men indtil videre foregår booking af foredrag på nedenstående mail og telefonnummer.

 

Andre foredragsholdere
Vi har med dette foredragskatalog forsøgt at sammensætte tilbuddene så bredt som muligt, og i udvælgelsen af vore foredragsholdere har nøgleordene været: kvalitet, folkelighed og fortælleglæde. Efter god gammel højskoletradition vil der i forbindelse med alle foredrag være mulighed for en efterfølgende debat. Arrangeres der foredrag med foredragsholdere, som ikke er nævnt i kataloget, er vi gerne behjælpelige med den administrative del, ligesom vi gerne modtager forslag til nye foredragsholdere, som i fremtiden bør figurere i vort katalog.

Vi håber, at foredragenes væsentlige emner vil inspirere til eftertanke og til samtale. Hertil kommer forhåbentlig en sund latter og gode oplevelser.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig på mail: td@fo-aarhus.dk

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link: https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her  Online Dispute Resolution
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse td@fo-aarhus.dk